Bilimsel Projeler

Penil deriye turnike ve adrenalin uygulaması.

Proje yöneticisi
Çakmak M, Çağlayan F, Kısa Ü, Bozdoğan Ö, Saray A, Çağlayan O.
Kırıkkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Birimi Destekli
Tamamlandı

Normal ve fimozisli prepisyum derisinde Langerhans hücre yoğunluğu.

Proje yöneticisi
Çakmak M, Bozdoğan Ö, Çağlayan F, Kılıç D, Çakmak A, Kaygusuz S.
Kırıkkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Birimi Destekli
Tamamlandı.

Gastroşiziste botulinum-A toksin uygulamasının primer kapama ve postoperatif solunuma etkisi. Deneysel çalışma.

Proje yöneticisi
Çakmak M, Çağlayan F, Somuncu S, Ulusoy S.
Kırıkkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Birimi Destekli
Tamamlandı.

Prepisyum derisi üzerinde TLR-2, TLR-4 ekspresyonu.

Proje yöneticisi
Çakmak M, Kılıç D, Kaygusuz S, Çağlayan F, Çakmak A, Bozdoğan Ö.
Kırıkkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Birimi Destekli
Tamamlandı.

İnvajinasyonun oluşturduğu intestinal hasar üzerine trapidilin koruyucu etkileri.

Proje yöneticisi
Çakmak M, Soyer T, Dikmen G, Ayva Ş, Akman H.
Kırıkkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Birimi Destekli
Tamamlandı.

Alkali ortamın özefagus düz kas aktivitesine etkisi.

Proje yöneticisi
Çakmak M, Hançerlioğulları Ö, Soyer T, Aktuna Z.
Kırıkkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Birimi Destekli
Tamamlandı.

Normal ve hipospadiaslı hastaların prepisyumlarında VEGF, TGF-beta düzeyleri ve androjen reseptörleri ile ilişkisi.

Yardımcı araştırmacı
Kırıkkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Birimi Destekli

Gastroözefageal reflü hastalığı olan hastaların yoğunlaştırılmış nefes havasında pepsin düzeyi ve oksidatif stres belirteçlerinin değerlendirilmesi. Yardımcı araştırmacı

Kırıkkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Birimi Destekli

Tam barsak irrigasyon solüsyonlarının kobay safra kesesi kontraktil yanıtlarına etkisi ve koleritik etkinin kolesistokinin düzeyleri ile değerlendirilmesi.

Yardımcı araştırmacı
Kırıkkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Birimi Destekli

Ratlarda deneysel orşit modelinde kontralateral testiste antisperm antikora bağlı değişimlerin ve p-selektin, e-selektin blokajının koruyucu etkinliğinin değerlendirilmesi.

Yardımcı araştırmacı
Kırıkkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Birimi Destekli

İnce barsak iskemisi ve reperfüzyon hasarı sonrasında karaciğer kan akımının ve ince yapısının incelenmesi.

Yardımcı araştırmacı
Savaş Ç, Evirgen O, Çakmak M, Dindar H.   
Tübitak Projesi
Tamamlandı.
 

18-11-2015