Çocuklarda Epididim Kistleri

 • Çocuklarda epididim kistlerine genellikle tesadüfen rastlanmaktadır. Torbada şişlik, ağrı, inmemiş testis veya herhangi bir neden ile yapılan skrotal (torba) ultrasonografilerinin inde epididim kistleri karşımıza çıkmaktadır .
 • Her iki testiste de aynı sıklıkta rastlanır . Nadiren çift taraflı olarak da yerleşim gösterebilirler. Muayenede de tesadüfen fark edilirler.
 • Bazı araştırmalarda 2 yaş civarı rastlanma olasılığının arttığı bildirilmiştir.
 • Ancak bunun inmemiş testis nedeni ile artmış testis ultrasonografisi tetkikleri nedeni ile rastlanabilirliğinin ve tesbit edilebilirliğinin artması nedeni ile olduğu da kabul edilmektedir.
 • Epididim kistleri ağrısız, kistik yapılı ve iyi huylu kabul edilen bir oluşumdur. Epididim kistleri kötü huylu hale dönüşmez.
 • Neden geliştiği belirsizdir. Anne karnında iken testis ve bölge dokularının gelişim sürecinde bazı hormon değişikliklerinin  kist gelişine neden olabilecekleri belirtilmektedir.
 • Çocuğun torbasına travma olması, çarpma gibi nedenlerle de gelişebileceği de bildirilen nedenler arasındadır.  
 • Epididim kanallarında şişme ve iltihabi gelişmelere bağlı kanal tıkanıklıkları da olası nedenler arasındadır.
 • Epididim kistleri epididimit (epididim iltihabı), orşit (testis iltihabı), hidrosel (su kesesi) , varikosel , kitleler, epididim kistik lenfanjiomu, ile karıştırılabilmektedir. Büyük kistlerde kasık fıtıkları da akılda olmalıdır.
 • Epididim kistleri inmemiş testis, kistik fibrozis, polikistik böbrek hastalıklarında ek hastalık olarak görülebilmektedir.
 • Epididim kisti spermatosel adı verilen kistler (içinde sperm barındıran   kist) ile karıştırılabilmektedir.
 • Epididim kisti    epididimin her yerinde olabilmektedir, ergenlik öncesi dönemde daha sıklıkla görülür, ve içerisinde sperm bulunmaz.
 • Spermatosel kisti ise epididimin baş kısmında olur , ergenlik sonrasında görülür ve içerisinde sperm bulunur.
 • Çoğunlukla kistler kendiliğinden geriler ve kaybolur.
 • Ultrasonografi tetkikleri yapılarak yakın takiplerle izlenir. Eğer ağrı veya benzer şikayetler başlayıp belirtiler olursa ve de kist çapı büyürse cerrahi olarak çıkarılmaları düşünülür.
 • Kist çapı 1 cm den küçük olanlar izlemeye alınır .
 • Epididim cerrahisinde dikkatli olunmalıdır. Çünkü komplikasyon gelişmesi durumunda infertilite (kısırlık) riski mevcuttur.
 • Hassas bir yapı olan epididim ameliyatlarında mikrocerrahi prensipleri ile operasyon uygulanmalıdır.
 • İlaçlı yok etme tekniği ile de yaklaşım yapılırsa da pek tutulmamıştır. Çocuklarda yeri yoktur.
 • Takip ve cerrahi konuları da dikkatlice irdelenmelidir.
 • Ameliyat edilen vakaların 1/3 ünde komplikasyon geliştiği bildirilmiştir.
 • Benzer komplikasyon oranı da epididimal kist ve spermatosel nedeniyle ameliyat edilen ergenlik sonrası çocuklarda da bildirilmiştir.
 • Takip ve kist gerilemesi ile ilgili belirli bir süre yoktur.
 • Tamamıyla yok olmasının 4-50 ay arası olduğunu bildiren yazarlar da vardır.
 • Kist boyutu büyük olanlarda (2-5 cm)gerileme beklenmemesini bildiren cerrahlar ameliyat önermektedirler.
 • Yakın izleme genel yaklaşımdır. Takip ve tedavi önermeyenler kadar önerenlerde mevcuttur.

31-03-2023