Penis Küçüklüğü (Mikropenis)

Yenidoğan erkek bebekte boyu 1.9 cm den eni de 1.2 cm den daha küçük bir pipi küçük olarak değerlendirilir. Pipinin yapısal olarak da normal olması önemlidir. Çünkü hipospadias, gömük penis, penoskrotal transpozisyon, torbaya yapışık penis, sünnet sonrası gömük penis, gibi durumlarda penis boyutları daha farklı değerlendirme ve muayeneye tabi tutulmalıdır.

Penis muayenesi yapılırken torbanın küçük olup olmadığı, gelişmesinin durumu, testislerin yerinde olup olmadığı, boyutları da önemlidir ve detaylı muayene edilmelidir. Penis boyu değerlendirmelerinde testislerin yeterli çalışıp çalışmadıkları birtakım hormon analizleri ve testleri ile ortaya konulmalıdır. Hormonlara penisin cevabının mı, hormonun eksikliğinin mi, hormonun salgılanmasını sağlayan emir organlarının mı yetersiz olup olmadıkları detaylı tetkiklerle sağlanmalıdır. Mutlaka bu yaklaşımlar çocuk endokrinoloji uzmanları ile birlikte yürütülmelidir.

01-04-2021