Çocuk Ürolojisi

Çocukların, üriner sistem (böbrek, mesane, idrar kanalları gibi) ve genital sistemle ilgili hastalıklarıyla ilgilenen uzmanlık alanıdır. Bu hastalıkların tedavisi ile ilgilenen, üroloji eğitimi üzerine çocuklardaki ürolojik problemlerin eğitimini almış tıp doktoruna ise çocuk üroloğu (pediatrik ürolog) denir. Çocuklardaki bu hastalıkların teşhis ve tedavisi farklı uygulamalar ve pratik beceriler gerektirir. Amacımız, çocuktaki problemi tam olarak ortaya koyarak uygun teşhisi yapmak ve eğer gerekli ise problemin en iyi sonuçları elde edecek şekilde cerrahi düzeltilmesini sağlamaktır.

18-11-2015