Ödüller

Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği 2008 Yılı Prof.Dr. Akgün Hiçsönmez En İyi Araştırma Ödülü

Soyer T., T.R. Aydos, Ö. Hançerlioğulları, O. Korkut, Z. Aktuna ve M. Çakmak, “Tam barsak irrigasyon solüsyonlarının     gastrointestinal düz kas aktivitesine etkisi,” 26. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Çocuk Cerrahisi Dergisi, 22, Ek sayı,     SB     20, 46, İstanbul, 2008.

Prof.Dr.Mualla Öztürk Çocuk Ruh Sağlığı Ödülü  2006

Uslu R,Öztop D,Özcan Ö, Yılmaz S, Berberoğlu M, Adıyaman P, Çakmak M,Kerimoğlu E, Öcal G
Erkek yalancı hermafrodit olguların  yetiştirildikleri cinsiyetle ilişkili biyopsikososyal değişkenler

Yılın Eğitimcisi Ödülü-Siyaset Dergisi- 2006

Yılın Devlet Adamı Ödülü-Kırıkkale Bayrak Gazetesi -2007 

18-11-2015