Hipospadias Gelişimi ile İlgili Yeni Araştırma Sonuçları

Hipospadias niye olur sorusuna verilecek cevaplara gün geçtikçe yeni araştırma sonuçları eklenmektedir. Genetik faktörlerin yanında başka nedenler de hipospadias oluşmasına zemin hazırlamaktadır. Bunlardan bazıları aşağıda sıralanmıştır.

Vücut Kütle İndeksi

Gebelik başlangıcında anne obezitesi vücut kütle indeksi 30 dan büyük olduğunda bebekte hipospadias riskinin 2 kat arttığı ortaya konulmuş.Babanın obezitesinde ise fark etmiyor.

Genetik Geçiş

Uç kısma yakın olan ve pipinin alt tarafında ortadan daha uca kadar ki kesimde yer alan hipospadiaslar da genetik geçiş etkili olurken daha altta yer alan ve torbaya yakın yer alan tiplerde daha çok hamilelik bağlantılı faktörlerden dolayı olduğu belirtilmektedir. İlk doğum,çoğul gebelik,erken doğum gibi durumlar bunlara örnek olarak gösterilebilir..

Doğum Kontrol İlacı

Gebelik oluştuktan sonra doğum kontrol ilacı kullanımı da ciddi hipospadias vaka gelişiminde etkili nedenler arasındadır.

Plasenta Fonksiyon Bozukluğu

Plasental fonksiyon bozukluğu erken dönemde yetersiz hormon salınımlarına ve bu da olası dış genital yapı gelişim bozukluğuna neden olabilmektedir.

Plasental yetmezlik ,düşük hormon seviyesi, düşük doğum ağırlığı, genetik yatkınlık birlikteliklerinin hipospadiasa yol açtığı öne sürülmektedir.

Ayrıca çevresel faktörlere çok sayıda düşük doz maruziyet ile genetik etkileşimlerin birlikte hipospadiasa zemin hazırlayabilecekleri de belirtilmektedir.

Ağır Metaller

Hipospadiaslı çocukların ve annelerinin kan örneklerinde kadmium ve kurşunun yüksek bulunduğu çalışmalar vardır.

Kadmiumun gebelik döneminde anneden çocuğa geçerek plasenta fonksiyonunu bozması neden oluyor diye yorumlar yapılmaktadır.

Kurşunun gebelerde düşük, erken doğum,düşük doğum ağırlığı ve bebek gelişimine olumsuz etkileri olduğu da bilinmektedir.

Böcek İlaçları

Çin'de yapılan bir çalışmada anne ve babaları tarım sektöründe olan, böcek ilaçları ve tarım ilacı ile uğraşanların çocuklarında daha fazla hipospadias görülmüş. Yine gebelikte virütik veya bakteriyel enfeksiyon geçirmiş olan, ilaç kullanımı ve alkol tüketimi fazla olan, anne yaşları 18 den küçük ve 35 den fazla olan, hipospadias aile hikayesi olanların çocuklarında hipospadias görülme ihtimalinin arttığı belirtiliyor.Babaların boya sektöründe çalışması da riski artırmış.

Sonuçta genetik yatkınlık, plasental yetmezlik ve çevre faktörleri hormon etkileşimlerine neden olarak gebelik öncesi ve sonrası dönemde hipospadiasa zemin hazırlayabilmektedir.

Hipertansiyon

Preeklampsili annelerin gebelikte yaşanan problemler nedeniyle çocuklarda sorun çıkma ihtimali daha fazla. Anne karnında ki gelişimin engellenerek bu duruma yol açabileceği bildirilmektedir.

Gebelik de hipertansiyon,kronik hipertansiyon,preeklampsi eklenen kronik hipertansiyon,preeklampsi dört HT bozukluğudur. Bu gibi durumların gelişmesinde hipospadias riskinin arttığı belirtilmektedir. Bunda da yine plasental kan akımı değişikliklerinin rol oynadığı ancak geniş araştırmalara gereksinim duyulduğu bildirilmektedir.

25-01-2016